Контакти

Контакти - Contacts

+38 (073) 787 83 13

bishmotwork@gmail.com

ЦІНИ ТА ПОСЛУГИ

Створення пояснювальних відео, презентаційних відео, рекламних роликів, мультфільмів для дітей та для дорослих.

Розробка відео від створення ідеї і до фінального результату. Погодження на кожному етапі роботи. Поетапна оплата.

від 280.00 грн/сек

(еквівалент 10.00 долл/сек)

Розробка персонажу проходить у декілька етапів:

1. Створення технічного завдання разом з клієнтом, збір інформації та будь які формати обговорення.

2. Розробка персонажу. Попередня презентація клієнту. Робоче обговорення ймовірних змін. У процесі розробки можливе створення до 3-х ітерацій (кардинально різних варіантів) майбутніх персонажів.

3. Після погодження концепції персонажу, дороблення деталей, корекція кольорової гами, підготовка матеріалу для фінального погодження клієнтом та здача роботи.

Оплата роботи можлива у кількох форматах залежно від попередньої домовленості з клієнтом. 50х50 – передплата до початку роботи та післяплата після здачі матеріалів. Поетапна оплата: у даному випадку 20% суми – передплата до початку роботи, 40% – після погодження 2-го етапу роботи, 40% – післяплата по завершенню проекту.

від 4150.00 грн

(еквівалент 150.00 долл)

Розробка ілюстрацій проходить у декілька етапів:

1. Створення технічного завдання разом з клієнтом, збір інформації та будь які формати обговорення.

2. Розробка чорновика ілюстрації. Попередня презентація клієнту. Робоче обговорення ймовірних змін.

3. Після погодження чорновика ілюстрації, дороблення деталей, корекція кольорової гами, підготовка матеріалу для фінального погодження клієнтом та здача роботи.

Оплата роботи можлива у кількох форматах залежно від попередньої домовленості з клієнтом. 50х50 – передплата до початку роботи та післяплата після здачі матеріалів. Поетапна оплата: у даному випадку 20% суми – передплата до початку роботи, 40% – після погодження 2-го етапу роботи, 40% – післяплата по завершенню проекту.

від 700.00 грн

(from 25.00 US doll)

!!! Вартість проекту залежатиме від складності та побажань клієнта.

Можу співпрацювати з соціальними чи благодійними проектами. Пишіть мені, обговоримо.

PRICES AND SERVICES

Creating explanatory videos, presentation videos, commercials, cartoons for children and adults.

Video development from idea creation to final result. Approvement at each stage of work. Step-by-step payment. 

from 280.00 UAH/sec

from 10.00 US doll/sec

The character development takes place in several stages:

1. Creating a technical specification with the client, collecting information and any formats of discussion.

2. Development of the character. Preliminary presentation to the client. Work on possible changes. In the process of development, it is possible to create up to 3 iterations (fundamentally different variants) of future characters.

3. After agreeing the concept of the character, detailing, color correction, preparation of material for final approval by the client and delivery of work.

Payment is possible in several formats depending on the previous agreement with the client. 50х50 – prepayment before work and post-payment after delivery of materials. Step-by-step payment: in this case, 20% of the amount – prepayment before work, 40% – after the approval of the 2-nd stage of work, 40% – postpayment upon completion of the project.

from 4150.00 UAH

(from 150.00 US doll)

The development of illustrations takes place in several stages:

1. Creating a technical specification with the client, collecting information and any formats of discussion.

2. Development of a draft illustration. Preliminary presentation to the client. Work on possible changes.

3. After agreeing the drawing of the illustration, detailing, color correction, preparation of the material for final approval by the client and delivery.

Payment of work is possible in several formats depending on the previous agreement with the client. 50х50 – prepayment before work and post-payment after delivery of materials. Step-by-step payment: in this case, 20% of the amount – prepayment before work, 40% – after the approval of the 2-nd stage of work, 40% – postpayment upon completion of the project.

from 700.00 UAH

(from 25.00 US doll)

!!! The cost of a project will depend on the complexity and wishes of the client.

I can collaborate with social or charitable projects. Write me, let’s discuss.

Оплата / Payment

Ви можете здійснити оплату проекту натиснувши цю кнопку.

Будьте уважні, під час виконання оплати Ваш банк може нарахувати додаткову комісію.

You can make a payment by clicking on this button.

Be careful, when paying, your bank may charge an additional fee.