Стійка Україна – анімація лого – Stiyka Ukraina – logo animation

UA

Стійка Україна – це спільний проект України та Естонії у секторі національної безпеки. У рамках роботи українські та естонські експерти досліджували питання національної безпеки, розрив між державою та громадянським суспільством.

ENG

Resilient Ukraine is a joint project of Ukraine and Estonia in the national security sector. Within the framework Ukrainian and Estonian experts explored national security issues, gap between the state and the civil society.